Tiện ích:

Cách tính phần trăm (%) của 1 số

Công cụ tính phần trăm online (trực tuyến) giúp bạn tính toán phần trăm của 1 (một) số, phần trăm tăng giảm, phần trăm giảm giá, chiết khấu một cách nhanh nhất, chính xác nhất.
X % của số Y là bao nhiêu?
Ví dụ: 15 % của 168 là 25,2
Cách tính phần trăm của 1 số
Nhập X:
% của
Nhập Y:
Kết quả:
1. Đổi số tiền thành chữ
2. Cách tính thuế đã có VAT hoặc chưa có VAT
3. Cách tính tuổi theo thời gian New
Ghi chú: Bạn đang có ý tưởng về 1 công cụ nào đó? Và muốn chúng tôi hiện thực hóa nó thành tiện ích online? Xin vui lòng chia sẻ đến email: bambu.vn@gmail.com
Copyright © 2024 Bambu